Een ogenblik geduld aub...
De website wordt geladen...
Twitter LinkedIn Vimeo YouTube Facebook
Het automatisch creëren en verspreiden van belangrijke rapportages

Bedrijfsrapportages spelen een belangrijke rol in het succesvol ontwikkelen en managen van een organisatie. Het consistent genereren van rapportages draagt ertoe bij dat procedures nageleefd worden, dat beleidsmakers altijd juiste en recente informatie bij de hand hebben en dat bedrijfsprestaties continu gemonitord, geanalyseerd en verbeterd kunnen worden.

Rapportages helpen bedrijven ook om klanten, werknemers, aandeelhouders of leveranciers van juiste en accurate informatie te voorzien. Veel van deze rapportages zijn cruciaal voor de prestaties en dus voor het succes van een onderneming.

 

Proactieve voorraadniveaus bijvoorbeeld, vormen een kritieke factor voor bedrijven die betrokken zijn bij de productie, verkoop of verplaatsing van goederen. De informatie voor deze rapportages kan uit diverse bronnen afkomstig zijn, van diverse afdelingen of medewerkers. Het is dan ook van groot belang dat de informatie, die veelal handmatig wordt vergaard, juist wordt overgenomen en verwerkt. Een fout kan cruciale gevolgen hebben voor beslissingen die genomen moeten worden. Dit leidt dan weer tot vertragingen van processen. Denk aan voorraden die onnodig blijven liggen, of aan te korten waardoor niet aan de vraag van een klant kan worden voldaan.

 

Financiële rapporten komen ook voort uit informatie van verschillende bronnen. Hoe meer bronnen handmatig geraadpleegd moeten worden, des te complexer wordt de verwerking van de informatie en des te groter wordt de kans op het maken van fouten. Deze rapportages, zoals campagne-, KPI- en verkoopstrategieverslagen, zijn van cruciaal belang en geven inzicht in de zwakke en sterke punten van een onderneming. Bovendien, het maken van deze rapportages is zeer tijdrovend.

Welke typen rapporten kunnen we automatisch genereren?

Het automatisch generen van rapportages op basis van een gepland of zakelijke gebeurtenis zorgt ervoor dat de eigen business rules worden nageleefd en dat herhalende handmatige administratieve handelingen en het maken van rapportagefouten aanzienlijk verminderd worden. Het zorgt er ook voor dat alle belanghebbenden van de meest actuele informatie voorzien worden om te analyseren, wat essentieel is voor scenario's waarin kritieke beslissingen moeten worden genomen.

 

Dit zijn een aantal voorbeelden van rapportages die eenvoudig automatisch gegenereerd kunnen worden:

 

Verkooprapportages
Verkoopcijfers per accountmanager
Binnenkomende oproepen, vergaderingen, etc.
Productieverslagen
Afval-percentages per productlijn
Arbeids- en productiviteitsverslagen
Magazijnrapporten
Voorraadcontrole en bewegingen
Voorraadniveau's
Financiële rapportages
Cash flow statussen
Dubieuze debiteuren
Marketing rapporten
Click-rates op e-mail campagnes
Verkoop- en prospect conversie rapportages
Klantenservice rapporten
KPI-statistieken
Kwaliteitscontrole

Rapport- & Documentautomatisering

Orbis TaskCentre kan iedere gewenste rapportage volledig automatisch aanmaken en verspreiden, denk daarbij aan belangrijke financiële-, verkoop- of marketing rapportages. Ongeacht uit welke bedrijfsapplicaties de informatie voor de rapportages opgehaald moet worden. Orbis TaskCentre genereert deze rapportages volledig volgens uw eigen business rules. Het kan automatisch rapportages generen en verspreiden op vaste tijdstippen, volgens een vast stramien, op basis van bepaalde voorraadniveau's, bij het versturen van een e-mailcampagne en andere van te voren bepaalde gebeurtenissen. Werknemers kunnen derhalve profiteren van minder administratie en produceren 100% betrouwbare rapportages.

 

Orbis TaskCentre is heel eenvoudig in te zetten en processen kunnen in slechts enkele muisklikken geautomatiseerd worden. Zo kunnen gegevens heel eenvoudig uit applicaties als Unit4, Visma.net, SAP Business One, Exact, etc. opgehaald worden en gecombineerd worden in één overzichtelijke rapportage. Systemen worden zo aan elkaar gekoppeld waardoor data direct beschikbaar wordt.

 

Het automatisch generen en verspreiden van rapportages biedt eindeloos veel mogelijkheden. Rapportages kunnen heel eenvoudig middels Crystal Reports of Microsoft Reporting Services gegenereerd worden en vervolgens per e-mail of FTP verzonden worden of bijvoorbeeld direct in een CRM-systeem geupload worden.

De voordelen van automatische rapportages

Het automatisch generen en verspreiden van rapportages brengt de volgende voordelen met zich mee:

 

  • Herhalende administratieve handelingen zijn definitief verleden tijd.
  • Het maken van fouten, door handmatig vergaren van informatie uit verschillende bronnen, is definitief verleden tijd.
  • De zichtbaarheid van belangrijke informatie wordt aanzienlijk verbeterd. Dit biedt tevens een verbetering van besluitvorming op basis van belangrijke informatie.
  • Rapporten kunnen automatisch verspreid worden onder bijvoorbeeld medewerkers, directie, handelspartners, klanten, etc.
  • Iedereen beschikt altijd over de meest actuele informatie.
  • Rapportages zijn op ieder gewenst moment beschikbaar en altijd up-to-date.
Social Media
Deel dit bericht via uw eigen
social media kanaal:
Meer informatie over de gebruikte producten, deze case study of blog?
LinkedIn Vimeo YouTube